• KEY BOOKبانک جامع سئوالات پذیرش دستیاری با تشریح و ارزیابی مرداد 1399

  آزمون
  300000 240000
 • KEY BOOK بانک جامع سئوالات پذیرش دستیاری اسفند 97

  آزمون
  200000 160000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات پیش کارورزی و پذیرش دستیاری زنان و زایمان

  آزمون
  650000 520000
 • KEY BOOK بانک جامع سئوالات دروس مینور(از سال 1377 تا شهریور 1398)ج1

  آزمون
  960000 768000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات پیش کارورزی اسفند 1395 (قطب 9و دانشگاه آزاد)

  آزمون
  200000 160000
 • KEY BOOKبانک جامع سوالات پیش کارورزی و پذیرش دستیاری اطفال

  آزمون
  1200000 960000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات پذیرش دستیاری اردیبهشت 1396

  آزمون
  200000 160000
 • KEY BOOK بانک جامع سئوالات پیش کارورزی و پذیرش دستیاری جراحی(لارنس)

  آزمون
  960000 768000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات داخلی ج2

  آزمون
  850000 680000
 • KEY BOOKبانک سئوالات داخلی ج1

  آزمون
  1500000 1200000
 • KEYBOOKدوره هشت جلدی مجموعه سئوالات جامع پیش کارورزی و دستیاری

  آزمون
  8000000 5600000
 • KEY BOOK آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت 1395

  آزمون
  120000 96000
 • KEY BOOK آزمون پذیرش دستیاری اردیبهشت 1394

  آزمون
  110000 88000
 • KEY BOOK بانک جامع سؤالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند 1393 (10 قطب جامع کشوری)

  آزمون
  1200000 960000

طبقه‌بندی