• راهنمای بالینی تجویز و مصرف منطقی داروهای بدون نسخه (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  2980000 2533000
 • راهنای جامع کار در داروخانه (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  4500000 3825000
 • درسنامه جامع داروسازی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  3500000 2975000
 • مهارت های بالینی در داروسازی با رویکرد بررسی بیمار (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  5900000 5015000
 • مروری سریع بر سم شناسی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  2500000 2125000
 • مروری سریع بر درمان شناسی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  3900000 3315000
 • مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی ATP کلیه و مجاری ادرار (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی ATP عفونی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  1850000 1572000
 • مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی ATP دیابت و غدد درون ریز

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی ATP گوارش (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  1500000 1275000
 • مروری بر درمان و دارو درمانی بیماران سرپایی ATP اختلالات روانپزشکی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  2200000 1870000
 • سوال های رایج دارویی (آبادیس طب)

  پزشکی بالینی
  1980000 1683000
 • Golden Book فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2021

  پزشکی بالینی
  3600000 2880000
 • دارو شناسی برای بیهوشی (جلد 1)

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • تضمین و کنترل کیفیت میکروبی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

  پزشکی بالینی
  580000 493000
 • آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000

طبقه‌بندی