• دارو شناسی برای بیهوشی (جلد 1)

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • تضمین و کنترل کیفیت میکروبی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

  پزشکی بالینی
  580000 493000
 • آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000
 • مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور 2021

  پزشکی بالینی
  4900000 3920000
 • مروری بر درمان شناسی (اطمینان)

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • Basic and Clinical Pharmacology 2021 (15th Edtion)

  پزشکی بالینی
  20000000 14000000
 • Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review 2021 (13th edition)

  پزشکی بالینی
  10500000 7350000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد دوم

  پزشکی بالینی
  4900000 3920000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول

  پزشکی بالینی
  4900000 3920000
 • بیوفارماسی و فارماکوکینتیک کاربردی (شارگل و یو) ویراست هفتم

  پزشکی بالینی
  5000000 4250000
 • درسنامه جامع داروخانه (دارو یار)

  پزشکی بالینی
  1300000 1105000
 • راهنمای جیبی فارماکولوژی 2021 RANG & DALE'S

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • دارو شناسی نسخه های دارویی (جلد اول)

  پزشکی بالینی
  580000 493000
 • چکیده فارماکولوژی پایه (چاپ دوم)

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • Pharmacotherapy Handbook 2021

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • فارماکولوژی 2020 RANG & DALE'S

  پزشکی بالینی
  5900000 4720000

طبقه‌بندی