• راهنمای جیبی فارماکولوژی 2021 RANG & DALE'S

  پزشکی بالینی
  1400000 1120000
 • دارو شناسی نسخه های دارویی (جلد اول)

  پزشکی بالینی
  580000 493000
 • چکیده فارماکولوژی پایه (چاپ دوم)

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • Pharmacotherapy Handbook 2021

  پزشکی بالینی
  2800000 2240000
 • فارماکولوژی 2020 RANG & DALE'S

  پزشکی بالینی
  2950000 2360000
 • فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی 2018 (جلد دوم)

  پزشکی بالینی
  1300000 1105000
 • فارماسیوتیکس اولتون طراحی و ساخت فرآورده های دارویی 2018 (جلد اول)

  پزشکی بالینی
  1000000 850000
 • راهنمای جامع نسخه نویسی

  پزشکی بالینی
  950000 808000
 • Lippincott Illustrated Reviews Pharmacologyویرایش هفتم

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • شیمی دارویی

  پزشکی بالینی
  1300000 1170000
 • فارماسیوتیکس اولتون2018:طراحی و ساخت فرآورده های دارویی جلد 1و2

  پزشکی بالینی
  2300000 2070000
 • تنها کتاب فارماکولوژی که نیاز دارید(به روش الگوریتمی)

  پزشکی بالینی
  450000 360000
 • مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ-ترور 2019(جلدشومیز=نرم)

  پزشکی بالینی
  1400000 1120000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018ج2

  پزشکی بالینی
  2800000 2240000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018ج1

  پزشکی بالینی
  2800000 2240000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری

  پزشکی بالینی
  700000 560000

طبقه‌بندی