• پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( عفونی، اورژانس و بحران ) جلد شانزدهم

  پرستاری
  1500000 1200000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( پوست و سوختگی ) جلد سیزدهم

  پرستاری
  1500000 1200000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( مفاهیم و مراقبت های پرستاری قبل از عمل جراحی ) جلد سوم

  پرستاری
  800000 640000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( گوارش ) جلد نهم

  پرستاری
  1100000 880000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( مدیریت درد، آب و الکترولیت شوک، سرطان و مراقبت های پایان عمر ) جلد دوم

  پرستاری
  1500000 1200000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( قلب و عروق و گردش خون ) جلد پنجم

  پرستاری
  1800000 1440000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( ایمونو، ایدز، آلرژی و روماتولوژی ) جلد هفتم

  پرستاری
  900000 720000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( مغز و اعصاب ) جلد پانزده

  پرستاری
  1500000 1200000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( چاقی، کبد، دیابت و مجاری صفراوی ) جلد دهم

  پرستاری
  1500000 1200000
 • آموزش فوق‌ العاده آسان آب و الکترولیت ها

  پرستاری
  2500000 2000000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( عملکرد تولید مثل و بیماری های پستان) جلد دوازدهم

  پرستاری
  1300000 1040000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( کلیه و مجاری ادرار ) جلد یازدهم

  پرستاری
  950000 760000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( تنفس و تبادلات گازی ) جلد چهارم

  پرستاری
  1500000 1200000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( ارتوپدی ) جلد هشتم

  پرستاری
  1000000 800000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( چشم و گوش ) جلد چهاردهم

  پرستاری
  650000 520000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( خون ) جلد ششم

  پرستاری
  900000 720000

طبقه‌بندی