• مراقبت های پرستاری در مرحله قبل،حین و بعد از جراحی

  پرستاری
  449000 382000
 • مرور جامع DRS پرستاری داخلی و جراحی

  پرستاری
  3490000 2966000
 • مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

  پرستاری
  139000 118000
 • اصول کلی تکنولوژی جراحی

  پرستاری
  489000 416000
 • پرستاری داخلی و جراحی بلک و هوکس (اختلالات جنسی و تولید مثل)

  پرستاری
  139000 118000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( عفونی ، اورژانس و بحران ) جلد هفدهم

  پرستاری
  400000 320000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( چشم و گوش ) جلد پانزدهم

  پرستاری
  400000 320000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( مغز و اعصاب ) جلد شانزدهم

  پرستاری
  700000 560000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( پوست و سوختگی ) جلد چهاردهم

  پرستاری
  400000 320000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( عملکرد تولید مثل و بیماری های پستان ) جلد سیزدهم

  پرستاری
  500000 400000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( کلیه و مجاری ادراری ) جلد دوازدهم

  پرستاری
  400000 320000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( چاقی ، کبد، غدد ، دیابت و مجاری صفراوی ) جلد یازدهم

  پرستاری
  700000 560000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( عملکرد هضمی و گوارش ) جلد دهم

  پرستاری
  500000 400000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( ارتوپدی ) جلد نهم

  پرستاری
  500000 400000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( ایمونولوژی ، آلرژی ،ایدز و روماتولوژی ) جلد هشتم

  پرستاری
  400000 320000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2018 ( تنفس و تبادلات گازی ) جلد پنجم

  پرستاری
  700000 560000

طبقه‌بندی