• اصول ژنتيک پزشکي و ژنوميکس امري 2022

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • مقدمه‏ اي بر کلونينگ ژن (کلون سازي) و آناليز 2021DNA

  علوم پایه پزشکی
  1550000 1240000
 • ژنتیک مولکولی پزشکی هافی

  علوم پایه پزشکی
  290000 246000
 • الگوریتم ژنتیک پزشکی

  علوم پایه پزشکی
  590000 502000
 • ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 (جلد دوم)

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • ژنتیک مولکولی انسانی استراخان 2019 (جلد اول)

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • ژن 12 لوين 2018 جلد دوم

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • UNIQUE خلاصه ژنتیک يونيک

  علوم پایه پزشکی
  350000 280000
 • ژن 12 لوين 2018 جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • اصول ژنتیک پزشکی امری 2017

  علوم پایه پزشکی
  1100000 880000
 • خلاصه اصول ژنتیک پزشکی امری 2017+نمونه سئوالات ژنتیک

  علوم پایه پزشکی
  900000 720000
 • ژنتیک پزشکی در یک نگاه

  علوم پایه پزشکی
  150000 120000
 • مبانی ژنتیک پزشکی کانر 2011

  علوم پایه پزشکی
  500000 400000
 • ژن لوین XI جلد دوم

  علوم پایه پزشکی
  350000 280000
 • ژن لوین XI جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  350000 280000
 • ژنتیک پزشکی تامپسون

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000

طبقه‌بندی