• راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی (2)

  پزشکی بالینی
  550000 468000
 • 2018Harrison's Manual of Medicine (هند بوک)

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2021

  پزشکی بالینی
  400000 320000
 • دوره هشت جلدی مبانی طب داخلی سسیل 2016

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • OXFORD HANDBOOK OF CLINICAL MEDICINE 2018(آکسفورد)

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • ارتوزهای اندام تحتانی

  پزشکی بالینی
  350000 280000

طبقه‌بندی