• خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  7900000 6320000
 • گایدلاین خون و انکولوژی (کامران احمدی)

  علوم آزمایشگاهی
  1950000 1658000
 • سه جلدی (Williams Hematology 2021 (10th Edition

  علوم آزمایشگاهی
  39000000 27300000
 • اطلس خون شناسی (همراه با سی دی)

  علوم آزمایشگاهی
  3200000 2720000
 • پیوند ارگان و سلول‌های بنیادی خون‌ساز

  علوم آزمایشگاهی
  1500000 1200000
 • الگوریتم هماتولوژی و بانک خون

  علوم آزمایشگاهی
  1990000 1692000
 • اصول روشهای آزمایشگاهی بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

  علوم آزمایشگاهی
  800000 680000
 • /Williams Hematology 2016 /9th Edition (سه جلدی رنگی)

  علوم آزمایشگاهی
  37000000 18500000
 • Hoffbrand's Essential Haematology 2020 (EIGHTH EDITION) رنگی

  علوم آزمایشگاهی
  7800000 5460000
 • روش های استاندارد در آزمایشگاه خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  250000 212000
 • مفاهیم پایه و کاربردی در بانک خون و طب انتقال خون

  علوم آزمایشگاهی
  4800000 3840000
 • اطلس جامع خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  3200000 2560000
 • کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

  علوم آزمایشگاهی
  1800000 1440000
 • بانک خون و طب انتقال خون سالی رادمن

  علوم آزمایشگاهی
  5900000 4720000

طبقه‌بندی