• ترجمه کامل دستنامه 2023 درمان های طب داخلی واشنگتن

  پزشکی بالینی
  7900000 6320000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های روماتولوژی 2022 (به همراه اطلس سندرم های واسکولیتی)

  پزشکی بالینی
  4500000 3600000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های مغز و اعصاب 2022 (به همراه اطلس تصاویر نورولوژی)

  پزشکی بالینی
  7900000 6320000
 • (2015) ICD-9-CM for Hospitals, Volumes 1, 2 and 3

  پزشکی بالینی
  19000000 13300000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های انکولوژی 2022

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های غدد و متابولیسم 2022 (به همراه اطلس تظاهرات بالینی بیماری های غدد درون ریز و متابولیک))

  پزشکی بالینی
  6900000 5520000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های قلب و عروق 2022 (به همراه اطلس و فیلم های کاربردی کتاب هاریسون)

  پزشکی بالینی
  6900000 5520000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های هماتولوژی 2022 (به همراه اطلس های هماتولوژی و اسمیرهای خون مالاریا و بابزیوز)

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کلیه و مجاری ادراری 2022

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2022 (به همراه اطلس بیوپسی کبد)

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های گوارش 2022 (به همراه فیلم های کاربردی کتاب هاریسون)

  پزشکی بالینی
  2800000 2240000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های ریه 2022 (به همراه اطلس تصاویر قفسه سینه)

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • روانشناسی فردی و اجتماعی (جامعه نگر)

  پرستاری
  1390000 1182000
 • دوره هشت جلدی مبانی طب داخلی سسیل 2022

  پزشکی بالینی
  12300000 8610000
 • خلاصه بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2020

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022

  پزشکی بالینی
  12000000 9600000

طبقه‌بندی