• درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها (ویرایش هفتم با تجدید نظر کلی)

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های قلب و عروق 2022 (به همراه اطلس و فیلم های کاربردی کتاب هاریسون)

  پزشکی بالینی
  6900000 5520000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( عفونی، اورژانس و بحران ) جلد شانزدهم

  پرستاری
  1500000 1200000
 • پرستاری داخلی-جراحی برونر و سودارث 2022 ( پوست و سوختگی ) جلد سیزدهم

  پرستاری
  1500000 1200000
 • Golden Book خلاصه بیماری های گوش و حلق و بینی

  پزشکی بالینی
  2800000 2240000
 • دارو شناسی برای بیهوشی (جلد 1)

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد بیماری های زنان تير وشهريور 1401

  آزمون
  2500000 2000000
 • جنین شناسی پزشکی لانگمن 2024

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های هماتولوژی 2022 (به همراه اطلس های هماتولوژی و اسمیرهای خون مالاریا و بابزیوز)

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000
 • تنها کتاب EKG که نیاز دارید(2023)

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • Key book بانک جامع سوالات پيش کارورزی اسفند 1400

  آزمون
  1000000 800000
 • Key book بانک جامع سوالات پيش کارورزی آبان 1400

  آزمون
  1000000 800000
 • Key book بانک جامع سوالات پيش کارورزی شهریور 1401

  آزمون
  1000000 800000
 • KEY BOOKبانک جامع سوالات پذیرش دستیاری با تشریح و ارزیابی اردیبهشت 1041

  آزمون
  1000000 800000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد قلب و عروق تیر وشهريور 1401

  آزمون
  2000000 1600000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد آسیب شناسی تیر وشهريور 1401

  آزمون
  3000000 2400000

طبقه‌بندی