• دستنامه فيزيولوزي پزشکي گايتون / هال 2021

  علوم پایه پزشکی
  1400000 1120000
 • QR مرجع خلاصه میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • مورای میکروب شناسی پزشکی قارچ شناسی و انگل شناسی (2021)

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات پذیرش دستیاری با تشریح و ارزیابی تیر 1400

  آزمون
  400000 320000
 • ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 (ویرایش دهم)

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد سوم

  پرستاری
  2950000 2360000
 • بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021

  علوم پایه پزشکی
  1950000 1560000
 • مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم

  پرستاری
  2950000 2360000
 • معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال 2021(باربارا بیتز)

  پرستاری
  2700000 2160000
 • ژنتیک مولکولی پزشکی هافی

  علوم پایه پزشکی
  290000 246000
 • مجموعه سؤالات آزمون های استخدامی علوم آزمایشگاهی_اتاق عمل_بیهوشی

  آزمون
  890000 756000
 • راهنمای ACR درباره مواد کنتراست

  پزشکی بالینی
  100000 80000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • Atlas of Human Anatomy Netter 2018 (گلاسه)

  علوم پایه پزشکی
  6000000 4800000
 • راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته پرستاری

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 340000
 • فرهنگ داروهای CCU

  پزشکی بالینی
  166000 141000

طبقه‌بندی