• ضروریات بیوشیمی دولین با کاربرد بالینی (چاپ دوم 2011) خسروی

  علوم پایه پزشکی
  2450000 2082000
 • ترجمه جامع کشت سلول های جانوری تکنیک ها و روش های اساسی (همراب با اطلس رنگی) خسروی

  علوم پایه پزشکی
  2950000 2508000
 • روانشناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار (ویرایش دوم)

  پرستاری
  1200000 960000
 • Oxford Handbook of Anaesthesia 2020 (5th edition)

  پزشکی بالینی
  3900000 2730000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصي ارتقا و بورد کودکان تير وشهريور 1400

  آزمون
  1500000 1200000
 • key Book بانک جامع سوالات مینور (از سال 1390 تا 1400 بر اساس منابع جدید)

  آزمون
  3500000 2800000
 • اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد 2

  علوم پایه پزشکی
  4900000 3920000
 • Pocketbook of Differential Diagnosis (5th) Edition

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • Key book بانک جامع سوالات پيش کارورزی خرداد و شهریور 1400

  آزمون
  800000 640000
 • آزمایشگاه بالینی هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  2200000 1760000
 • خون شناسی انعقاد و طب انتقال خون هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  3900000 3120000
 • آناتومی و مورفولوژی دندان (شایان نمودار)

  علوم پایه پزشکی
  1080000 918000
 • تشخیص افتراقی بیماریها فریدمن (اشراقیه)

  اورژانس
  2250000 1912000
 • ORDER نوزادان (گلبان)

  پزشکی بالینی
  550000 468000
 • ORDER آب و الکترولیت (گلبان)

  پزشکی بالینی
  255000 217000
 • گایدلاین خون و انکولوژی (کامران احمدی)

  علوم آزمایشگاهی
  1950000 1658000

طبقه‌بندی