• مروری بر درمان شناسی (اطمینان)

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 (اطمینان راد)

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2125000
 • میکروبیولوژی کلینیکی

  علوم پایه پزشکی
  298000 253000
 • برنامه ریزی ارتقاء سلامت

  پیراپزشکی
  840000 714000
 • هندبوک طب داخلی ماساچوست (ابن سینا)

  پزشکی بالینی
  350000 298000
 • بارداری و زایمان/ بارداری و زایمان غیر طبیعی (سیمبر) جلد سوم

  پزشکی بالینی
  2529000 2150000
 • بارداری و زایمان لیبر،زایمان و پس از زایمان،مراقبت و اداره آن ها (سیمبر) جلد دوم

  پزشکی بالینی
  2290000 1946000
 • ادرار و دیگر مایعات بدن هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  1200000 960000
 • زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021(5 استاد) جلد 2

  علوم پایه پزشکی
  4500000 3600000
 • ایمونولوژی رویت 2021 (ویرایش 9)

  علوم پایه پزشکی
  2900000 2465000
 • اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی (ویرایش نهم)

  پزشکی بالینی
  2500000 2125000
 • Lippincott Illustrated Reviews Microbiology 2020 (4th edition)

  علوم پایه پزشکی
  5000000 3500000
 • IQB تربیت بدنی «کارشناسی ارشد» همراه با پاسخنامه تشریحی

  عمومی
  1200000 1020000
 • چشم پزشکی عمومی (جوادی) ویراست دوم 1397

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • آموزش پایه تا پیشرفته ECG و اورژانس های قلب

  اورژانس
  120000 102000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های قلب و عروق

  پزشکی بالینی
  1000000 800000

طبقه‌بندی