• هندبوک جامع لغات و اصطلاحات زبان کارشناسی ارشد علوم پایه پزشکی (چاپ یازدهم)

  علوم پایه پزشکی
  690000 586000
 • زبان انگلیسی 90 پلاس

  علوم پایه پزشکی
  880000 748000
 • فرهنگ جامع پزشکی انگليسي وفارسی موزبی+اطلس رنگی (جلد هارد=سخت)

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی 2017

  علوم پایه پزشکی
  250000 200000
 • Medical Terminology 2021(ویرایش نهم)

  علوم پایه پزشکی
  1700000 1360000
 • فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر 2021

  علوم پایه پزشکی
  500000 400000
 • راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی 1(ابوالفضل ارجمند)

  علوم پایه پزشکی
  400000 320000

طبقه‌بندی