1200000 960000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649873794

مجموعه پیش رو ترجمه زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی بوده که راهنمای مفیدی جهت فراگیری زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم پزشکی، علاقمندان و فراگیران است. چون هدف آشنایی دانشجویان با موارد اساسی و پایه در فرایند آموزش زبان بوده، برگرداندن اثر به نحوی صورت گرفته که تا حد امکان دانشجو قادر به ردیابی متن و مطابقت آن با ترجمه باشد. به علاوه، هرجا که توضیح اضافی بوده، این توضیحات در قالب "توضیحات مترجم" اضافه شده است. ممکن است استفاده کنندگان از این اثر با مراجعه به فرهنگ ها مترادف های متنوعی برای یک واژه بیابند، ولی در اینجا سعی شده که حتی الامکان معنی نزدیک آن انتخاب شود.

نویسنده (ها):

ابوالفضل ارجمند/رضا دیداری/محمد ضیا حسینی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مشتمل بر:
*معانی واژگان و لغات
*توضیح نکات گرامری
*ترجمه مشروح و روان متن درس
*ترجمه درک مطلب همراه با پاسخ های مربوط
*پاسخ پرسش های چند گزینه ای
*پاسخ پرسش های شفاهی
*معانی انواع مشتقات و ساختار کلمات
*ترجمه تمرینات خواندن
*برگردان تمرینات ترجمه
*معادل یابی صحیح و دقیق اصطلاحات تخصصی