• تشخیص افتراقی بیماریها فریدمن (اشراقیه)

  اورژانس
  2250000 1912000
 • آموزش پایه تا پیشرفته ECG و اورژانس های قلب

  اورژانس
  120000 102000
 • الگوریتم تشخیص و درمان های اورژانس بیماری های غدد درون ریز کودکان

  اورژانس
  498000 423000
 • راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها (همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم)

  اورژانس
  1980000 1683000
 • مراقبت های ویژه نورولوژی (همراه با اطلس رنگی)

  اورژانس
  400000 320000
 • دستنامه تهویه مکانیکی

  اورژانس
  199000 169000
 • آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت های پزشکی

  اورژانس
  169000 144000
 • اورژانس های سوختگی

  اورژانس
  190000 152000
 • Tintinalli's Emergency Medicine Manual2018(ویرایش هشتم)

  اورژانس
  3500000 2800000
 • اطلس جیبی طب اورژانس

  اورژانس
  1200000 960000
 • مبانی آسیب های استخوان و مفاصل در بخش اورژانس

  اورژانس
  400000 320000
 • تهویه مکانیکی به زبان ساده

  اورژانس
  300000 240000
 • بیماری های ناشی از آسیب های محیطی

  اورژانس
  500000 400000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی(فوریت های محیطی)

  اورژانس
  400000 320000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی(فوریت های پزشکی در بلایا)

  اورژانس
  400000 320000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی تروما (2)

  اورژانس
  400000 320000

طبقه‌بندی