• ترجمه و تلخیص میلر 2020 (انستزیا در جراحی های توراسک و وسکولار،مدیریت ترنسفیوژن خون) جلد19

  پزشکی بالینی
  1300000 1040000
 • ترجمه کامل دستنامه 2020 درمان های طب داخلی واشنگتن

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000
 • (دو جلدی) MURTAGH'S GENERAL PRACTICE 7E 2019

  پزشکی بالینی
  5000000 4000000
 • Pocket Medicine: The Massachusetts General Hospital Handbook of Internal Medicine 2020

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • Golden Book فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • بیماری های عفونی ویروسی (تک یاخته/ایدز/ کرم)- اصول طب داخلی هاریسون 2018

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های مغز و اعصاب+اطلس تصاویر نورولوژی

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های هماتولوژی 2018+اطلس های هماتولوژی

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • بیماری های انکولوژی-اصول طب داخلی هاریسون 2018

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • اصول طب داخلی هاریسون2018بیماری های غدد و متابولیسم+اطلس تظاهرات بالینی بیماری های متابولیک

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های روماتولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های گوارش 2018

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • اصول طب داخلی هاریسون 2018 - بیماری های کلیه و مجاری ادراری

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2018

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • اصول طب داخلی هاریسون-بیماری های ریه و مراقبت های ویژه 2018

  پزشکی بالینی
  1200000 960000

طبقه‌بندی