• مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد سوم

  پرستاری
  2950000 2360000
 • مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد دوم

  پرستاری
  2950000 2360000
 • معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال 2021(باربارا بیتز)

  پرستاری
  4900000 3920000
 • Clinical Handbook for Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing(14TH EDITION)

  پرستاری
  3200000 2240000
 • سری مرور سریع QRS آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران

  پرستاری
  749000 637000
 • (سیاه سفید)SAUNDERS COMPREHENSIVE REVIEW FOR THE NCLEX-RN 2020

  پرستاری
  8500000 5950000
 • (رنگی)SAUNDERS COMPREHENSIVE REVIEW FOR THE NCLEX-RN 2020

  پرستاری
  11000000 7700000
 • روان‌پرستاری اصول و مبانی بهداشت و روان (جلد اول)

  پرستاری
  115000 98000
 • نکات کلیدی دکترای پرستاری (آمار و پژوهش در پرستاری)

  پرستاری
  399000 339000
 • سری مرور سریع QRS پرستاری کودکان

  پرستاری
  469000 399000
 • نکات کلیدی دکترای پرستاری (اصول و نظریه‌های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری)

  پرستاری
  359000 305000
 • آموزش بالینی پرستاری چالش‌ها،روش‌ها،راهبرد‌ها

  پرستاری
  129000 110000
 • دستنامه بالینی اصول پرستاری (POTTER PERRY)

  پرستاری
  800000 640000
 • راهنمای آموزش مددجو برای مراقبت در منزل

  پرستاری
  339000 288000
 • پرستاری سلامت جامعه (براساس لنکستر و آخرین سرفصل دروس)ویراست دوم

  پرستاری
  499000 424000
 • یادد اشت های پرستاری مایرز (راهنمای جیبی پرستاران بر بالین بیمار)

  پرستاری
  400000 320000

طبقه‌بندی