• نلسون بیماری های چشم و گوش 2020 + سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1100000 880000
 • Pocket Pediatrics

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • نلسون بیماری های خون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1300000 1040000
 • خلاصه بیماری های نلسون 2020 ( جلد دوم ) همرا با واکسیناسیون کشوری

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • خلاصه بیماری های نلسون 2020 ( جلد اول ) همرا با واکسیناسیون کشوری

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • قلب و عروق نلسون2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • ژنتیک نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • بیماری های اعصاب و نوروماسکولار نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • اختلالات استخوان و مفاصل و طب ورزش نلسون 2020+سئوالات

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • هندبوک Harriet Lane 2021

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000
 • بیماری های کلیه/آب و الکترولیت/اورولوژی/ژنیکولوژی نلسون2020+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  2200000 1760000
 • بیماری های انکولوژی نلسون 2020+سئوالات بورد

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • بیماری های نوزادان نلسون2020+سؤالات بورد و کارشناسی ارشد

  پزشکی بالینی
  1600000 1280000
 • بیماری های ایمونولوژی و آلرژی نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1700000 1360000
 • بیماری های عفونی (باکتریال)نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000
 • دارو درمانی نلسون 2020+سؤالات بورد

  پزشکی بالینی
  1000000 800000

طبقه‌بندی