1800000 1440000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649873398

این کتاب مطابق با سرفصل های ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشجویان اتاق عمل و هوشبری نگاشته شده است. قسمت اعظم مطالب جمع آوری شده در این کتاب حاصل ترجمه منابع معرفی شده توسط شورای برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و همراه این منابع از کتب لاتین و فارسی موجود دیگر نیز برای تکمیل کتاب استفاده شده است. مولفین این کتاب از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار هستند.

نویسنده (ها):

رویا اکبرزاده/زهرا استاجی/لادن نجار

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 176 صفحه به شرح زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:سلامتی و بهبودی
__فصل2:حقوق بیمار
__فصل3:علائم حیاتی
__فصل4:لوله گذاری معده و مثانه
__فصل5:دارودرمانی
__فصل6:تاریخچه اتاق عمل
__فصل7:آشنایی با فضای فیزیکی اتاق عمل
__فصل8:تجهیزات و وسایل اتاق عمل
__فصل9:اصول ضدعفونی و تکنیک های استریل
__فصل10:اعضای تیم جراحی و بیهوشی
__فصل11:مختصری از انواع و طبقه بندی اعمال جراحی
__فصل12:وضعیت دادن بیمار بر روی تخت عمل و نکات ایمنی
__فصل13:آشنایی با اتاق ریکاوری(بهبودی)
__فصل14:اصول حفاظت فردی و پیشگیری از خطرات شغلی
+واژه یاب
+منابع