1500000 1200000 ریال

ناموجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878843

این اطلس در واقع مجموعه ای از 200 فلش کارت است که در آن ها نکات پایه ای و اساسی بیان شده است. در یک سمت صفحه یک یا چند تصویر بافت شناختی رنگی به همراه یک سری شماره ارائه شده است و در سمت دیگر صفحه اسامی ساختار های شماره گذاری شده در صفحه قبل فهرست شده است. پس از هر ساختار نکات کلیدی و بالینی بیان شده اند. در بخش نکات کلیدی خلاصه مفیدی از مفاهیمی که دانشجویان باید فرابگیرند، بیان شده است. در بخش نکات بالینی، عملکرد بافت به همراه بیماری درگیر کننده آن بافت توضیح داده شده است.

نویسنده (ها):

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

در 413 صفحه تمام رنگی این کتاب ابتدا ساختار سلول به صورت جزئی بررسی شده و سپس به انواع بافت ها پرداخته شده است. در ادامه دستگاه گردش خون، لوله گوارش، دستگاه تنفس، پوست، دستگاه ادراری، غدد اندوکرین، دستگاه تولید مثل جنس مونث و مذکر و چشم و گوش بررسی شده اند.