3000000 2400000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649877297

کتاب پیش رو در واقع ترجمه ی منسجم فلش کارت های اعصاب نتر2016 است. در هر صفحه تصویر مربوط به اعصاب مورد نظر قرار گرفته و شماره گذاری شده و در صفحه ی بعد فهرستی از تمام ساختار های شماره گذاری شده وجود دارد. پشت هر صفحه علاوه بر فهرست ساختار های شماره گذاری شده، یک بخش توصیف نیز وجود دارد. این توصیف ها شامل دو نوع اطلاعات هستند، (1)اطلاعات ساختاری در مورد تصویر که خلاصه ای از ساختار یا دستگاه مورد نظر که اجزای آن در جلوی کارت شماره گذاری شده اند را فراهم می نماید.(2) بحث کوتاه در مورد نکات بالینی مرتبط با تصاویر. انتخاب توضیحاتی که در پشت کارت آمده اند، بر اساس نظر نویسنده درباره اطلاعاتی بوده است که دارای بیشترین کاربرد برای دانشجویان باشد.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر رضا شیرازی/حسین طاهری

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 469 صفحه تمام رنگی به 3 بخش زیر تقسیم شده است:
بخش1)مرور کلی دستگاه عصبی
بخش2)علوم اعصاب موضعی
بخش3)علوم اعصاب دستگاهی