7000000 5600000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786004249676

اندودانتیکس شاخه ای از دندانپزشکی است که با مورفولوژی،فیزیولوژی و آسیب شناسی پالپ دندان انسان و بافت های پری اپیکال و همچنین پیشگیری و درمان بیماری ها و آسیب های مربوط به این بافت ها سر و کار دارد.دامنه آن شامل تشخیص و درمان درد با منشأ پالپ و پری اپیکال،درمان پالپ زنده،روش های رجنراتیو اندودانتیک،درمان غیر جراحی کانال ریشه،درمان مجدد جراحی یا غیر جراحی موارد با بیماری مداوم و سفید کردن داخلی دندان های تغییر رنگ یافته است.هدف اصلی این رشته حفظ دندان طبیعی است و بیشتر بر موارد بالینی تکیه کرده است.محتوای بالینی آن شامل اطلاعات لازم برای کسانی است که با درمان ریشه در ارتباط اند.کتاب پیش رو مرجع علمی بسیاری از دانشکده های دندانپزشکی است و یکی از ویژگی های ویرایش ششم این کتاب،دسترسی آنلاین به کلیپ های ویدئویی از طریق کد دسترسی درج شده در ابتدای کتاب است.ویرایش ششم این کتاب در سال 1399 منتشر شده است و دارای قطع رحلی و جلد شومیز است.

نویسنده (ها):

دکتر ترابی نژاد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب دارای 596 صفحه است و فهرست آن شامل موارد زیر است:
فصل اول: بیماری های پالپ و پری رادیکولار
فصل دوم: ملاحظات سیستمیک در بیمار اندودانتیک و اندودانتیکس سالمندان
فصل سوم: رادیولوژی در درمان ریشه
فصل چهارم: تشخیص و طرح درمان در اندودانتیکس
فصل پنجم: تشخیص افتراقی دردها و رادیولوسنسی های با منشأ غیر پالپی
فصل ششم: موارد پیچیده اندودانتیک و کار با متخصص
فصل هفتم: تجهیزات مورد نیاز درمان ریشه
فصل هشتم: بی حسی موضعی
فصل نهم: اورژانس ها و درمان های اندودانتیکس
فصل دهم: مدیریت پالپ زنده و دندان های نابالغ
فصل یازدهم: مدیریت صدمات تروماتیک دندانی
فصل دوازدهم: آناتومی کانال ریشه
فصل سیزدهم: ایزولیشن،تهیه حفره دسترسی و تعیین طول
فصل چهاردهم: پاکسازس و شکل دهی
فصل پانزدهم: پرکردگی دائمی و موقت
فصل شانزدهم: ترمیم دندان های درمان ریشه شده
فصل هفدهم: سفید کردن دندان های تغییر رنگ داده غیرزنده
فصل هجدهم: حوادث حین درمان
فصل نوزدهم: درمان مجدد غیر جراحی
فصل بیستم: جراحی میکروسکپی اپیکال
فصل بیست و یکم: درمان های کمکی
فصل بیست و دوم: پیامد درمان ریشه
پیوست 1: جدول خلاصه تعداد ریشه در دندان های دائمی فک بالا
پیوست 2: جدول خلاصه سیستم کانال ریشه در دندان های دائمی فک بالا
پیوست 3: جدول خلاصه تعداد ریشه در دندان های دائمی فک پایین
پیوست4: جدول خلاصه سیستم کانال ریشه در دندان های دائمی فک پایین