2500000 2000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789641550334

اثر پیش رو ترجمه ی ویرایش هشتم ایمونولوژی رویت است. ویراست هشتم ایمنی شناسی ایوان رویت یادگیری مباحث پایه ای و بالینی را برای شما آسان تر می کند. این رفرنس پزشکی از طریق تصویر به شما آموزش می دهد و به نحوی ساختاربندی شده که شما به آسانی ایمونولوژی را یاد بگیرید و بخاطر بسپارید. در این کتاب: *با بلوک های سازنده دستگاه ایمنی مانند سلول ها، ارگان ها و مولکول های پذیرنده مهم آشنا شوید. همچنین مراحل راه اندازی و فعالیت هایی که در نهایت پاسخ ایمنی را بوجود می آورند را یاد خواهید گرفت. *به علت ساختار کاربر پسند و رنگی، وجود کادر هایی برای مفاهیم کلیدی، نمودار های توضیحی و بیش از 190 عکس برای مجسم کردن بهتر بافت ها و اختلالات می توانید مفاهیم سخت را بهتر بخاطر بسپارید.

نویسنده (ها):

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 696 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش1)اجزا تشکیل دهنده سیستم ایمنی
__فصل1:مروری بر سیستم ایمنی
__فصل2:سلول ها، بافت ها و اندام های سیستم ایمنی
__فصل3:آنتی بادی ها
__فصل4:کمپلمان
__فصل5:پذیرنده های سلول T و مولکول های MHC
بخش2)انواع پاسخ های ایمنی
__فصل6:مکانیسم های ایمنی ذاتی
__فصل7:فاگوسیت های تک هسته ای در سیستم ایمنی
__فصل8:عرضه آنتی ژن
__فصل9:مشارکت سلولی در پاسخ آنتی بادی
__فصل10:سایتوتوکسی سیتی سلولی
__فصل11:تنظیم پاسخ ایمنی
__فصل12:پاسخ های ایمنی در بافت ها
بخش3)دفاع در برابر عوامل عفونی
__فصل13:ایمنی در برابر ویروس ها
__فصل14:ایمنی در برابر باکتری ها و قارچ ها
__فصل15:ایمنی در برابر پروتوزوآ
__فصل16:نقایص ایمنی اولیه
__فصل17:ایدز، نقص ایمنی ثانویه و سرکوب سیستم ایمنی
__فصل18:واکسیناسیون
بخش4)پاسخ های ایمنی در برابر بافت ها
__فصل19:تحمل ایمونولوژیک
__فصل20:خودایمنی و بیماری خودایمن
__فصل21:پیوند و رد پیوند
__فصل22:ایمنی در برابر سرطان
بخش5)ازدیاد حساسیت
__فصل23:حساسیت شدید فوری(نوع I)
__فصل24:حساسیت شدید(نوعII)
__فصل25:حساسیت شدید(نوعIII)
__فصل26:حساسیت شدید(نوعIIII)