1500000 750000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649877464

کتاب حاضر ترجمه ی بخشی از کتاب تشخیص و پیگیری بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری-دیویدسون 2017 است. مباحث این کتاب پیرامون ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی است. این کتاب 461 صفحه ای حاوی جداول و نمودار برای تفهیم بهتر مطالب است. این کتاب می تواند برای ایمونولوژیست ها , پاتولوژیست ها, همکاران و دانشجویان علاقمند به علوم آزمایشگاهی و بیولوژی سلولی مولکولی قابل استفاده باشد.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر مژگان عسگری/ترجمه:دانیال ایمانی/بهمن رازی/نوید دشتی گوله گوله/رمضان رضائی/فرشته آزاده

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

از تغییرات اساسی این ویرایش می توان به روزرسانی مبحث تکنیک های ایمونولوژی سلولی و مولکولی, اضافه شدن یافته های جدید در مورد سایتوکاین ها وسیستم کمپلمان, طبقه بندی جدید مطالب بالینی و اپیدمیولوژیک, و اضافه شدن کادر های جدید در کنار جداول اشاره نمود.
فصول زیر به ترتیب در این کتاب قرار گرفته اند:
__فصل43:مروری بر سیستم ایمنی و اختلالات ایمونولوژیک
__فصل44:سنجش های ایمنی و ایمونوشیمی
__فصل45:ارزیابی آزمایشگاهی سیستم ایمنی سلولی
__فصل46:ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ایمونوگلوبولین و ایمنی هومورال
__فصل47:واسطه های التهاب:کمپلمان, سایتوکاین ها و مولکول های چسبان
__فصل48:واسطه های التهاب:سایتوکاین هاو مولکول های چسبان
__فصل49:آنتی ژن لکوسیتی انسانی:کمپلکس سازگاری بافتی اصلی انسان
__فصل50:کمپلکس سازگاری:بافتی اصلی و بیماری
__فصل51:بیماری های نقص ایمنی
__فصل52:ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی بیماری های روماتیسمی سیستمیک
__فصل53:واسکولیت
__فصل54:بیماری های خودایمنی(اختصاصی عضو)
__فصل55:بیماری های آلرژیک
__فصل74:تشخیص و مدیریت سرطان با استفاده از مارکر های توموری بافتی و سرولوژیک