250000 125000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874159

کتاب پیش رو به مطالبی مانند سیستم ایمنی, ایمنی تومور, ازدیاد حساسیت ها, نقص ایمنی, پیوند و واکسیناسیون می پردازد. این کتاب برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و داوطلبین شرکت در آزمون علوم پایه مناسب است.

نویسنده (ها):

بهار نقوی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 207 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:مقدمه
__فصل2:سلول های خونی
__فصل3:سیستم لنفاوی
__فصل4:ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی
__فصل5:دفاع های عمومی و اختصاصی
__فصل6:ایمنی هومورال
__فصل7:سیتوکین ها
__فصل8:کمپلمان ها
__فصل9:پروتئین های مرحله ی حاد
__فصل10:ایمنی ضدویروسی
__فصل11:ایمنی ضد باکتری
__فصل12:ایمنی نسبت به قارچ ها و انگل ها
__فصل13:واکسیناسیون
__فصل14:آنتی ژن ها
__فصل15:آنتی ژن های کمپلکس سازگاری بافتی اصلی
__فصل16:پیوند
__فصل17:خود ایمنی
__فصل18:ازدیاد حساسیت
__فصل19:نقایص ایمنی
__فصل20:ایمونولوژی تومور
__فصل21:روش های آزمایشگاهی