4900000 3920000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786222730734

اثر پیش رو «ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 (ویرایش دهم)» با ترجمه "دکتر علی اکبر امیرزرگر/دکتر کاظم مشایخی" می‌باشد که در سال 1400 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است.ویرایش جدید این کتاب نیز مانند ویرایش های قبل از زبانی سلیس و روان برخوردار است،با این تفاوت که تمامی نکات طبق جدیدترین دستاوردها بروزرسانی شده است.این کتاب قابل استفاده برای تمامی دانشجویان مقطع ارشد و دکترای پزشکی، داروسازی، کلیه رشته های پیراپزشکی، دامپزشکی و زیست شناسی است.این اثر دارای قطع وزیری و جلد هارد(سخت) است.

نویسنده (ها):

امیر زرگر

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

این کتاب دارای 784 صفحه تمام رنگ است و فهرست آن شامل موارد زیر می‌باشد:
فصل 1_خصوصیات و مروری کلی بر پاسخ‌های ایمنی
فصل 2_سلول‌ها و بافت‌های سیستم ایمنی
فصل 3_گردش لوکوسیتی و مهاجرت به بافت‌ها
فصل 4_ایمنی ذاتی
فصل 5_آنتی بادی‌ها و آنتی ژن‌ها
فصل 6_عرضه آنتی‌ژن به لنفوسیت‌های Tو عملکرد مولکولهای کمپلکس سازگاری بافتی اصلی
فصل 7_گیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال
فصل 8_تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن‌های گیرنده آنتی‌ژنی
فصل 9_فعال شدن لنفوسیت‌هایT
فصل 10_تمایز و عملکردهای سلولهایT اجرایی +CD4
فصل 11_تمایز و عملکردهای سلولهای T اجرایی +CD4
فصل 12_فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی
فصل 13_مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال
فصل 14_ایمنی اختصاصی در سدهای اپی تلیال و بافت‌های مصون از سیستم ایمنی
فصل 15_تولرانس ایمونولوژیک و خودایمنی
فصل 16_ایمنی در برابر میکروب‌ها
فصل 17_ایمونولوژی پیوند
فصل 18_ایمنی در برابر تومورها
فصل 19_اختلالات ازدیاد حساسیت
فصل 20_آلرژی
فصل 21_نقایص ایمنی مادرزادی و اکتسابی
واژه‌نامه
ضمیمه 1_ویژگی اصلی مولکولهای CD منتخب
ضمیمه 2_سایتوکاین ها
ضمیمه 3_تکنیک‌های آزمایشگاهی رایج در ایمونولوژی
واژه‌یاب