1800000 1440000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874784

اثر پیش رو ترجمه ی ویرایش سوم "Ear, Nose and Throat Diseases: With Head and Neck Surgery" است. این کتاب از سوی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به عنوان رفرنس آزمون های جامع پیش کارورزی و دستیاری تعیین شده است. کتاب حاضر علاوه بر پرداختن جامع و مانع به رشته گوش، حلق و بینی متنی روان دارد و مطالعه آن کمک بسزایی در افزایش شناخت بیماری ها و درمان بیماران این رشته می کند. ترجمه این اثر توسط دکتر ربانی اناری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر شهابی متخصص گوش، حلق و بینی و دکتر نصیر محترم رزیدنت سال چهارم رشته گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسیده است. در این ویرایش، همانند ویرایش های قبلی، اطلاعات پایه، با اشکال طبیعی ارائه شدند و اطلاعات مکمل و پیشرفته به شکل ریزتری ارائه گشتند. هم چنین تمام تصاویر بالینی قبلی با تصاویر جدید جایگزین شدند و تعداد تصاویر بسیار افزایش یافت.

نویسنده (ها):

با مقدمه:دکتر مسعود متصدی زرندی/ترجمه:دکتر مهتاب ربانی اناری/دکتر سویل نصیر محترم/دکتر آیه شهابی پور/ویراستار:دکتر آیه شهابی پور

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها


مباحث کتاب در 478 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:گوش
__فصل2:بینی، سینوس های بینی و صورت
__فصل3:دهان و حلق
__فصل4:حنجره و هیپوفارنکس
__فصل5:صدا، گفتار و زبان
__فصل6:درخت تراکئوبرونشیال
__فصل7:مری
__فصل8:گردن(شامل غده تیروئید)
__فصل9:غدد بزاقی