1390000 1182000 ریال

تنها 5 عدد موجود است شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786008829850

اثر پیش رو چاپ هفتم از کتاب «زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر جواد محمد نژاد» است که در سال 1400 توسط انتشارات چهر منتشر شده است.این کتاب تمام رنگ است و مورد استفاده دانشجویان رشته های ژنتیک،بیوتکنولوژی،فیزیولوژی،بیوشیمی بالینی،نانوتکنولوژی،سم شناسی،آناتومی،پزشکی مولکولی،بیولوژی تولیدمثل،تصویربرداری سلولس و مولکولی،داروسازی و بسیاری از رشته های دیگر است.دانشجویان می‌توانند با مطالعه این کتاب خود را برای آزمون های کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکتری آماده کنند.این اثر نکات مهم موجود در کتاب های آلبرتس و لودیش را پوشش می‌دهد.

نویسنده (ها):

جواد محمدنژاد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب پیش رو دارای 390 صفحه است و فهرست آن شامل فصول زیر است:
فصل 1_غشاهای بیولوژیک
فصل 2_پیام‌رسانی بیولوژیک
فصل 3_اسکلت سلولی و اتصالات سلولی
فصل 4_اندامک‌های درون سلولی (میتوکندری_پراکسی‌زوم)
فصل 5_شبکه آندوپلاسمی،دستگاه گلژی،لیزوزوم و حمل و نقل وزیکولی
فصل 6_ساختار اسیدهای نوکلئیک
فصل 7_سازمان یابی ژنوم یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها
فصل 8_همانند سازی،ترمیم و نوترکیبی DNA
فصل 9_رو نویسی و پردازش DNA
فصل 10_پروتئین سازی
فصل 11_تنظیم بیان ژن
فصل 12_چرخه سلولی،آپوپتوز و سرطان
فصل 13_مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
فصل 14_سلول های بنیادی و تکوین،سلول های عصبی،سلول های ایمنی و ایمنی شناسی
فصل 15_روش‌های مطالعه سلول
سؤالات زیست‌شناسی سلولی و مولکولی سال تحصیلی 96_97
سؤالات زیست‌شناسی سلولی و مولکولی سال تحصیلی 97_98
سؤالات زیست‌شناسی سلولی و مولکولی سال تحصیلی 95_94