600000 510000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786007028902

اثر پیش رو «تفسیر منحنی های تنفسی در تهویه مکانیکی» با نویسندگی "دکتر نگار سجادیان" می‌باشد که در سال 1392 توسط انتشارات آرتین طب منتشر شده است.

نویسنده (ها):

دکتر نگار سجادیان

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

اثر حاضر دارای 136 صفحه است و فهرست آن پوشش دهنده عناوین زیر می‌باشد:
فصل اول: اصول تهویه مکانیکی
تنفس خودبخودی
سیکل و ظرفیت های تنفس
حجم های ریوی
مکانیک ریه
کمپلیانس
خصوصیت مقاومتی سیستم تنفس
خصوصیت اینرسی
کار تنفس
ثابت زمانی
تعادل حرکت
سیکل های تنفس
طبقه بندی و سایل تهویه مکانیکی
متغیرهای کنترل
ونتیلاتورهای حجمی در مقابل ونتیلاتورهای فشاری
متغیرهای فاز
پارامترهای ونتیلاتور
فصل دوم: منحنی های تنفسی
مانیتور کردن گرافهای تنفسی
موارد استفاده از گرافهای تنفسی
موج فشار_زمان
موج جریان_زمان
موج حجم_زمان
لوپ فشار_حجم
لوپ جریان_حجم
مدهای مختلف تنفسی