2500000 2125000 ریال

تنها 8 عدد موجود است شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786222561147

اثر پیش رو «خلاصه زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021» با گردآوری "دکتر صادقی/دکتر ابرقوی/دکتر بنده پور/معصومه علیپور" می‌باشد که در سال 1400 توسط انتشارات اطمینان منتشر شده است.کتاب لودیش یکی از مهم ترین منابع مورد استفاده فعالان در علوم زیستی،ژنومیکس،بیوانفورماتیک،پروتئومیکس،سلول های بنیادی،سرطان،ایمنی شناسی و ... است و در تدوین خلاصه آن نیز سعی شده تا تمامی نکات مهم،چهارچوب و اسلوب کتاب اصلی کاملا رعایت شود.اثر دارای قطع وزیری و جلد شومیز(نرم) است.

نویسنده (ها):

دکتر صادقی/دکتر ابرقوی/دکتر بنده پور/معصومه علیپور

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

اثر حاضر دارای 494 صفحه تمام رنگ است و فهرست آن پوشش دهنده مطالب زیر می‌باشد:
بخش اول: بخش سلولی
1_ساختار کلی سلول
2_ساختارهای شیمیایی
3_ساختار و عملکرد پروتئین
4_ساختار غشاهای سلولی
5_انتقال یون ها و مولکول هاب کوچک عرض غشاء
6_حرکت و سازمان دهی سلول:ریز رشته ها
7_ریز لوله ها: II سازمان یابی و حرکت سلولی و رشته های حد وسط
8_اتصالات سلولی
9_چرخه سلول یوکاریوتی
10_سلول های بنیادی،تقارن سلولی و مرگ سلولی برنامه ریزی شده
11_سرطان
12_انتقال پیام و گیرنده های جفت شده با پروتئین G
13_مسیرهای پیام رسانی سیتوکاینی و فاکتور رشد کنترل کننده بیان ژن
14_انتقال پروتئین ها به غشاها و اندمک ها
15_حمل و نقل وزیکولی،ترشح و اندوسیتوز
16_انرژی سلولی
17_سلول های عصبی
18_ایمنی شناسی
بخش دوم: بخش مولکولی
19_مکانیسم های پایه ای ژنتیک مولکولی
20_ژن،ژنوم و کروموزوم
21_کنترل رو نویسی بیان ژن
22_کنترل پس از رونویسی ژن
23_پاسخ به محیط داخل
بخش سوم: تکنیک ها و مهندسی ژنتیک
24_کشت و مشاهده سلول
25_تکنیک های ژنتیک مولکولی