2500000 2000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878447

کتاب حاضر به مباحث ارتوپدی و آسیب ها می پردازد و در ویرایش ششم توسط اساتید دانشگاه های علوم پزشکی برتر کشور تالیف و بازنگری شده است. این درسنامه تا کنون 5 مرتبه و هر بار با تغییرات جدید به چاپ رسیده است. اثر پیش رو همه ساله از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان رفرنس آزمون انترنی و امتحان دستیاری معرفی شده است. این کتاب همچنین تاکنون چند مرتبه از مراکز علمی مورد تقدیر قرار گرفته است.

نویسنده (ها):

دکتر بهادر اعلمی هرندی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 475 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:کلیات
__فصل2:کلیات شکستگی ها و دررفتگی ها
__فصل3:عوارض ناشی از شکستگی ها و دررفتگی ها
__فصل4:شکستگی ها و آسیب های ستون فقرات
__فصل5:شکستگی ها و دررفتگی های اندام بالایی
__فصل6:شکستگی ها و دررفتگی های لگن خاصره و قفسه سینه
__فصل7:شکستگی ها و دررفتگی های اندام پایینی
__فصل8:ستون فقرات و بیماری های آن
__فصل9:شانه و بیماری های آن
__فصل10:آرنج و بیماری های آن
__فصل11:مچ دست و بیماری های آن
__فصل12:بیماری های دست
__فصل13:بیماری های مفصل ران
__فصل14:زانو و بیماری های آن
__فصل15:پا، مچ پا و بیماری های آن ها
__فصل16:تعویض مفاصل
__فصل17:ارتوپدی کودکان
__فصل18:بیماری های مفصلی
__فصل19:بیماری های عصبی عضلانی
__فصل20:بیماری های متابولیک
__فصل21:عفونت های استخوان و مفاصل
__فصل22:تومور های استخوان و نسج نرم اندام ها
__فصل23:قطع اندام
+واژگان کلیدی
+منابع
+واژه یاب