1200000 960000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649875330

*منبع معرفی شده از سوی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی* این اثر جلد1 ترجمه ی ویرایش هفتم RADIOBIOLOGY FOR THE RADIOLOGIST است.جلد اول به بررسی و تمرین رادیولوژی تشخیصی, پزشکی هسته ای و انکولوژی پرتو می پردازد و حاوی فصول اول تا هفدهم است. جلد دوم برای افرادی است که به فعالیت بالینی در حوزه ی انکولوژی پرتو مشغول هستند و حاوی فصول هجدهم تا بیست و هشتم است. این ویرایش حاوی فصل جدیدی تحت عنوان تروریسم پرتوی است.

نویسنده (ها):

مترجم:دکتر لطف علی مهدی پور

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

طبقه بندی مطالب کتاب در 317 صفحه به شرح زیر است:
__فصل1:فیزیک و شیمی جذب پرتو
__فصل2:مکانیسم های مولکولی آسیب و ترمیم آسیب های DNA و کروموزوم
__فصل3:منحنی های بقای سلول
__فصل4:حساسیت پرتوی و سن سلول در چرخه ی میتوز
__فصل5:پرتودهی چند جلسه ای و اثر آهنگ دوز(dose-rate effect)
__فصل6:اثر اکسیژن و اکسیژن دار شدن مجدد
__فصل7:انتقال خطی انرژی(LET) و اثر بیولوژیکی نسبی(RBE)
__فصل8:سندرم حاد پرتو
__فصل9:محافظ های پرتوی
__فصل10:سرطان زایی پرتو
__فصل11:آثار وراثتی تشعشع
__فصل12:آثار تشعشع بر رویان و جنین
__فصل13:کاتاراکت زایی پرتو
__فصل14:تروریسم پرتوی
__فصل15:تصویربرداری مولکولی
__فصل16:دوز ها و ریسک ها در رادیولوژی تشخیصی, رادیولوژی مداخله ای و کاردیولوژی و پزشکی هسته ای
__فصل17:حفاظت پرتوی