8000000 6400000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786004245852

*دندانپزشکان باید با خصوصیات کلیدی بیماری های ناحیه ماگزیلو فاشیال آشنا باشند, این کتاب پوشش جامعی در مورد تظاهرات رادیو گرافیک و تشخیص افتراقی بیماری های دندانی، فکی، سینوس های پارانازال،غدد بزاقی و مفصل تمپورومندیبولار ارائه می کند. فصول کتاب بر پایه های بیولوژیک بیماری ها در ارتباط با تفسیر رادیولوژیک تاکید می کند. *این کتاب دانش پایه و اصول و قواعد مربوط جهت استفاده ی ایمن و موثر از اشعه ی ایکس را به همراه دانش عمیق از تکنیک های معمولی و پیشرفته ی تصویر برداری فراهم کرده تا جهت ارزیابی بیماری های دهان و فک و صورت استفاده شوند. *آخرین ویرایش کتاب اصول و تفسیر رادیولوژی دهان(وایت و فارو) که با در نظر گرفتن آخرین تغییرات و نیاز های آموزشی جدید دانشجویان عمومی و تخصصی تنظیم شده است, تغییرات عمده ای نسبت به ویرایش های قبل دارد, از جمله تخصیص فصول بیشتر به توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی و اضافه شدن فصل جدید با عنوان: آن سوی تصویر برداری سه بعدی.

نویسنده (ها):

ویراستار:دکتر میترا کرباسی/ترجمه:دکترمیترا کرباسی/ دکتر عطیه صفایی/ دکتر آوا نیک بین/دکتر الهه شفیعی راد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب در 803 صفحه به ترتیب حاوی مطالب زیر است:
بخش I پایه ها:
__فصل1:فیزیک
__فصل2:اثرات بیولوژیک رادیاسیون یونیزان
__فصل3:ایمنی و حفاظت
بخشII تصویربرداری
__فصل4:تصویربرداری دیجیتال
__فصل5:تصویربرداری فیلم
__فصل6:هندسه ی تصویر
__فصل7:تصاویر داخل دهانی
__فصل8:تصویربرداری جمجمه و سفالومتری
__فصل9:تصویربرداری پانورامیک
__فصل10:توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی(دریافت حجمی)
__فصل11:توموگرافی کامپیوتری با اشعه ی مخروطی(آماده سازی حجمی)
__فصل12:آناتومی رادیوگرافی
__فصل13:سایر مدالیته های تصویربرداری
__فصل14:آنسوی تصویربرداری سه بعدی
__فصل15:ایمپلنت های دندانی
__فصل16:تضمین کیفیت و کنترل عفونت
__فصل17:تجویز تصویربرداری های تشخیصی
بخشIIIتفسیر
__فصل18:اصول تفسیر رادیوگرافی
__فصل19:پوسیدگی های دندانی
__فصل20:بیماری های پریودنتال
__فصل21:آنومالی های دندانی
__فصل22:شرایط التهابی فکین
__فصل23:سیست ها
__فصل24:تومور ها و نئوپلاسم های خوش خیم
__فصل25:بیماری های درگیر کننده ی ساختار استخوان
__فصل26:نئوپلاسم های بدخیم
__فصل27:تروما
__فصل28:بیماری های سینوس پارانازال
__فصل29:آنومالی های کرانیوفاشیال
__فصل30:اختلالات مفصل تمپورومندیبولار
__فصل31:کلسیفیکاسیون ها و استخوانی شدن های بافت نرم
__فصل32:بیماری های غده ی بزاقی
بخشIV دیگر کاربردها
__فصل33:پزشکی قانونی