850000 680000 ریال

تنها 8 عدد موجود است شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649870243

کاربرد تئوری های پرستاری در امر مراقبت، آموزش، مشاوره و برقراری ارتباط با بیماران و مددجویان، لزوم اهمیت توجه به درس روان شناسی در رشته پرستاری را می رساند. این کتاب بر اساس سرفصل درس روان شناسی عمومی و اجتماعی رشته ی پرستاری تالیف شده است اما برای سایر دانشجویان گروه پزشکی مانند مامایی، اتاق عمل، بهداشت و حتی پزشکی قابل استفاده است. مولف این اثر کارشناس ارشد روان پرستاری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است.

نویسنده (ها):

محسن کوشان

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 188 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش1)روان شناسی عمومی
__فصل1:ماهیت روانشناسی
__فصل2:اساس زیست شناختی رفتار
__فصل3:تفاوت های فردی
__فصل4:احساس و ادراک
__فصل5:یادگیری
__فصل6:حافظه
__فصل7:تفکر
__فصل8:هوش
__فصل9:انگیزش
__فصل10:هیجان ها
__فصل11:شخصیت
__فصل12:ناکامی، تعارض و سازگاری
بخش2)روان شناسی اجتماعی
__فصل13:آشنایی با روان شناسی اجتماعی
__فصل14:ارتباطات انسانی
__فصل15:آگاهی و خودآگاهی
__فصل16:نگرش و رفتار
__فصل17:فرهنگ
__فصل18:خانواده
__فصل19:دوست داشتن و عشق ورزی
__فصل20:هنجار ها و ناهنجاری های اجتماعی
__فصل21:پرخاشگری