600000 480000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649870861

روش های زیادی برای ارزیابی کیفی و کمی آلاینده های هوا وجود دارد.آشنایی با روشها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوا یکی از ضروریات مهم برای ارزیابی کمی آلاینده های هوا می باشد.در همین راستا به منظور فراهم آوردن مجموعه ای نسبتاً جامع اقدام به تألیف این کتاب گردیده است.کتاب پیش رو به بررسی انواع آلاینده های هوا،منابع و خصوصیات آنها،مکانیسم های مؤثر در نفوذ یا نشست آلاینده ها در سیستم تنفسی،روشها و وسایل مختلف توسعه یافته در زمینه نمونه برداری از آلاینده های گازی،ذرات معلق و بیوآئروسل ها پرداخته است.و روشهای کاربردی نمونه برداری از هوا را در اختیار متخصصین و دانشجویان و کارشناسان رشته بهداشت حرفه ای در سطوح مختلف و همچنین سایر رشته های مرتبط مانند بهداشت محیط و محیط زیست می گذارد.کتاب دارای قطع وزیری و جلد شومیز است.

نویسنده (ها):

دکتر شهناز باکند

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

این کتاب دارای 160 صفحه است و فصول آن شامل موارد زیر است:
فصل اول: ارزیابی ریسک آلاینده های هوا در محیط کار
فصل دوم: گاز ها و بخارات
فصل سوم: آئروسل ها
فصل چهارم: خط مشی نمونه برداری از هوا
فصل پنجم: پمپها و وسایل انتقال هوا
فصل ششم: روشها و وسایل کالیبراسیون
فصل هفتم: روشهای نمونه برداری از گازها و بخارات
فصل هشتم: روشهای نمونه برداری از ذرات معلق
فصل نهم: روشهای نمونه برداری از بیوآئروسل ها
فصل دهم: تهیه تراکم های مشخص از آلاینده های هوا