4000000 3200000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786222730789

اثر حاضر «زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2021(5 استاد) جلد 1» با ترجمه "دکتر محمدنژاد/محمد و یعقوب پاژنگ/مهدی ایمانی/پروین پاسالار" می‌باشد که در سال 1400 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است.بیولوژی سلولی مولکولی یکی از شاخه‌های نوپا در علم پزشکی است و مطالعه بر روی آن باعث دستیابی به اطلاعات ارزنده ای در زمینه بیوانفورماتیک،DNA نوترکیب،ژنومیکس،پروتئومیکس و سلول‌های بنیادین گردیده است.این اثر در بسیاری از دانشگاه ها به عنوان مرجعی جامع برای دانشجویان و اساتید رشته علوم زیستی و پزشکی معرفی شده است.کتاب دارای قطع وزیری و جلد هارد(سخت) است.

نویسنده (ها):

جواد محمدنژاد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

اثر پیش رو دارای 774 صفحه تمام رنگ است و فهرست آن شامل فصول زیر است:
فصل 1_تکامل:مولکول‌ها،ژن‌ها،سلول ها و ارگانیسم‌ها
فصل 2_ساختارهای شیمیایی
فصل 3_ساختار و عملکرد پروتئین
فصل 4_کشت و مشاهده سلول ها
فصل 5_مکانیسم‌های پایه‌ای ژنتیک مولکولی
فصل 6_تکنیک های ژنتیک مولکولی
فصل 7_ژن‌ها،کروماتین و کروموزوم‌ها
فصل 8_کنترل بیان ژن در سطح رونویسی
فصل 9_کنترل ژن پس از رونویسی
فصل 10_ساختار غشاهای زیستی
فصل 11_انتقال یون‌ها و مولکول‌های کوچک از میان غشاء
فصل 12_انرژتیک سلولی