1650000 1402000 ریال

تنها 3 عدد موجود است شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786003691643

اثر پیش رو ویراست جدید کتاب «طراحی آموزش در علوم پزشکی» با نویسندگی "دکتر حسین کریمی مونقی/اکرم ژیانی فرد" می‌باشد که در سال 1400 توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده است.

نویسنده (ها):

دکتر حسین کریمی مونقی/اکرم ژیانی فرد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب حاضر دارای 502 صفحه است و فهرست آن پوشش دهنده عناوین زیر می‌باشد:
فصل 1_مفاهیم، مبانی فلسفی و اصول طراحی آموزشی
فصل 2_طراحی کوریکولوم (Curriculum Design) و طراحی آموزشی (Instructional Design)
فصل 3_مدل های طراحی آموزشی
فصل 4_مدل نمایش اجزا (CDT)
فصل 5_مدل انگیزشی (Keller)
فصل 6_مدل هفت عاملی
فصل 7_دانشجویان چالش برانگیز و طراحی آموزشی
فصل 8_نیاز سنجی در طراحی آموزشی
فصل 9_ویژگی های یادگیرندگان
فصل 10_انتخاب محتوا در طراحی آموزشی
فصل 11_استراتژی های آموزشی
فصل 12_تدریس و صلاحیت های تدریس
فصل 13_سنجش دانشجویان
فصل 14_ارزشیابی کیفیت برنامه آموزشی
واژه‌نامه
منابع
نمایه