2900000 2320000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649875422

این اثر ترجمه ی ویراست دهم (Radiologic Science for Technologists(Physics, Biology and Protection است. کتاب حاضر بعد از تقریبا 25 سال که از ترجمه ی ویرایش های قبلی آن می گذرد، به چاپ رسیده است. در چاپ اخیر مباحث زیادی که عموما مربوط به به سیستم های تصویربرداری جدید مانند توموگرافی کامپیوتری به طور کلی و رادیوگرافی کامپیوتری، رادیوگرافی دیجیتال، فلورسکوپی دیجیتال و مباحث مربوط به آن ها می باشد به آن اضافه شده است. در زمینه ی رادیوبیولوژی و حفاظت که بخش های انتهای کتاب را شامل می شود نیز یافته ها و نظریه های جدید و همچنین واحد ها و سیستم های اندازه گیری جدید به آن اضافه شده که شاید بتوان گفت مباحث از آن زمان تا کنون زیر و رو شده است.

نویسنده (ها):

ترجمه:الهه جزایری قره باغ/دکتر وحید چنگیزی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

این کتاب نه تنها شامل سرفصل های اعلام شده برای تدریس در رشته ی تکنولوژی رادیولوژی از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد بلکه مباحث آن برای تدریس در رشته های تکنولوژی رادیوتراپی و پزشکی هسته ای نیز کاربرد دارد.
مباحث کتاب در 735 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش1)فیزیک رادیولوژی
__فصل1:مفاهیم ضروری علم رادیولوژی
__فصل2:ساختمان مواد
__فصل3:انرژی الکترومغناطیسی
__فصل4:الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس
بخش2)اشعه X
__فصل5:سیستم تصویربرداری اشعه X
__فصل6:لامپ اشعه X
__فصل7:تولید اشعه X
__فصل8:تابش اشعه X
__فصل9:واکنش اشعه X با ماده
بخش3)تصویر رادیوگرافیک
__فصل10:مفاهیم کیفیت تصویر رادیوگرافی
__فصل11:کنترل پرتو های پراکنده
__فصل12:رادیوگرافی فیلم-صحنه
__فصل13:تکنیک رادیوگرافی فیلم-صفحه
بخش4)تصاویر رادیوگرافی دیجیتالی
__فصل14:کامپیوتر ها در تصاویر پزشکی
__فصل15:کامپیوتر رادیوگرافی
__فصل16:دیجیتال رادیوگرافی
__فصل17:تکنیک رادیوگرافی دیجیتال
__فصل18:نمایش تصویر دیجیتال رادیوگرافی
بخش5)آرتیفکت های تصویر و کنترل کیفی
__فصل19:آرتیفکت های فیلم-صفحه رادیوگرافیک
__فصل20:کنترل کیفی رادیوگرافی فیلم-صفحه
__فصل21:آرتیفکت های رادیوگرافی دیجیتال
__فصل22:کنترل کیفی تصویربرداری دیجیتالی
بخش6)تصویربرداری پیشرفته با اشعه ی ایکس
__فصل23:ماموگرافی
__فصل24:کنترل کیفی ماموگرافی
__فصل25:فلورسکوپی
__فصل26:فلورسکوپی دیجیتالی
__فصل27:رادیولوژی مداخله ای
__فصل28:توموگرافی کامپیوتری
بخش7)رادیوبیولوژی
__فصل29:زیست شناسی انسانی
__فصل30:اصول پایه ای رادیوبیولوژی
__فصل31:رادیوبیولوژی مولکولی
__فصل32:رادیوبیولوژی سلولی
__فصل33:تاثیرات قطعی پرتو ها
__فصل34:تاثیرات تصادفی پرتو ها
__فصل35:فیزیک بهداشت
__فصل36:طراحی حفاظ برای تابش
__فصل37:مدیریت دوز تابشی بیمار
__فصل38:مدیریت دوز تابشی شغلی
+لغت نامه