12000000 9600000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878249

این اثر ترجمه ی ویرایش هفتم فیزیولوژی برن و لوی است. کتاب فیزیولوژی برن و لوی علاوه بر دارا بودن مطالب جامع و اساسی در فیزیولوژی سلولی و فیزیولوژی اکثر بافت ها و اندام های بدن, در فصول مختلف دارای دو نوع کادر"در سطح سلولی" و "در کلینیک" است که در آن ها چکیده ی موارد مهم سلولی و مولکولی و بالینی مربوط به پاتوفیزیولوژی بیماری ها مورد بحث و نتیجه قرار گرفته اند.

نویسنده (ها):

دکتر فاطمه صفری -دکتر جواد فحانیک بابایی -دکتر سیمین نامور -علی راستگار فرج زاده با مقدمه و زیر نظر : دکتر سید علی حائری روحانی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها


کتاب در 1056 صفحه به ترتیب حاوی مطالب زیر است:
بخش1)فیزیولوژی سلولی
__فصل1:اصول عملکرد سلول و غشا
__فصل2:هومئوستاز حجم و ترکیب قسمت های مایع بدن
__فصل3:تبدیل سیگنال, گیرنده های غشا, پیامبر های ثانویه و تنظیم بیان ژن
بخش2)سیستم عصبی
__فصل4:سیستم عصبی(مقدمه ای بر سلول ها و سیستم ها)
__فصل5:تولید و هدایت پتانسیل های عمل
__فصل6:انتقال سیناپسی
__فصل7:سیستم حسی پیکری
__فصل8:حس های ویژه
__فصل9:سازمان دهی عملکرد حرکتی
__فصل10:اعمال برتر سیستم عصبی
__فصل11:سیستم عصبی خودمختار و کنترل مرکزی آن
بخش3)عضله
__فصل12:فیزیولوژی عضله اسکلتی
__فصل13:عضله قلبی
__فصل14:عضله ی صاف
بخش4)سیستم گردش خون
__فصل15:مروری بر سیستم گردش خون
__فصل16:اصول پایه عملکرد قلب
__فصل17:ویژگی های سیستم عروقی
__فصل18:تنظیم قلب و سیستم عروقی
__فصل19:کنترل جامع سیستم قلبی عروقی
بخش5)سیستم تنفسی
__فصل20:مقدمه ای بر سیستم تنفسی
__فصل21:ریه استاتیک و ویژگی های مکانیکی قفسه ی سینه
__فصل22:ریه دینامیک و ویژگی های مکانیکی قفسه ی سینه
__فصل23:تهویه, جریان خون و روابط
__فصل24:انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن
__فصل25:کنترل تنفس
__فصل26:اعمال غیر تنفسی ریه(دفاع میزبان و متابولیسم)
بخش6)فیزیولوژی دستگاه گوارش
__فصل27:آناتومی عملکردی و اصول کلی تنظیم در مجرای گوارشی
__فصل28:پاسخ های جامع فاز های سری, دهانی و مروی به یک وعده ی غذایی
__فصل29:فاز معده ای پاسخ جامع به وعده ی غذایی
__فصل30:فاز روده ی کوچک پاسخ جامع به یک وعده ی غذایی
__فصل31:فاز کلونی پاسخ جامع به یک وعده ی غذایی
__فصل32:اعمال متابولیک و انتقال در کبد
بخش7)سیستم کلیوی
__فصل33:اجزای عملکردی کلیه
__فصل34:انتقال آب و مواد محلول در طول نفرون(عملکرد توبولی)
__فصل35:کنترل اسمولالیته و حجم مایعات بدن
__فصل36:هومئوستاز پتاسیم, کلسیم و فسفات
__فصل37:نقش کلیه ها در تنظیم تعادل اسید-باز
بخش8)سیستم اندوکرین
__فصل38:مقدمه ای بر سیستم درون ریز
__فصل39:تنظیم هورمونی متابولیسم انرژی
__فصل40:تنظیم هورمونی متابولیسم کلسیم و فسفات
__فصل41:غدد هیپوتالاموس و هیپوفیز
__فصل42:غده ی تیروئید
__فصل43:غده ی آدرنال
__فصل44:سیستم تولید مثلی زن و مرد