3500000 2800000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879581

اثر پیش رو ترجمه کتاب «زیست شناسی سلولی آلبرتس 2019» می باشد که یکی از معتبر ترین منابع سلولی و مولکولی محسوب می‌شود.این کتاب توانسته تمامی مباحث مهم از جمه:غشاها،انتقال پیام،بیوانرژتیک و ساختار اسیدهای نوکلئیک را با زبانی ساده و سلیس بیان کند.در این اثر از اشکال ساده و متنوع برای تفهیم بهتر مطالب استفاده شده است.کتاب پیش رو به دانشجویان بیولوژی،بیوتکنولوژی،پزشکی و تمامی دانشجویانی که خواستار فراگرفتن مطالب عمیق‌تر در زمینه بیولوژی سلولی و مولکولی هستند پیشنهاد می‌شود.این کتاب در دو رنگ و در سال 1400 توسط انتشارات اندیشه رفیع به چاپ رسیده است که دارای قطع وزیری و جلد شومیز می‌باشد.

نویسنده (ها):

جواد محمدنژاد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب پیش رو دارای 1016 صفحه می‌باشد و فهرست آن شامل فصول زیر است:
فصل 1_سلول ها: واحد های اساسی حیات
فصل 2_ترکیبات شیمیایی سلول ها
فصل 3_انرژی،کاتالیز و بیوسنتز
فصل 4_ساختار و عملکرد پروتئین
فصل 5_DNA و کروموزوم‌ها
فصل 6_همانند سازی و ترمیم DNA
فصل 7_از DNA به پروتئین:سلول ها چگونه ژنوم خود را می‌خوانند
فصل 8_کنترل بیان ژن
فصل 9_ژن ها و ژنوم ها چگونه تکامل می‌یابند
فصل 10_تجزیه و تحلیل ساختار عملکرد ژن ها
فصل 11_ساختار غشاء
فصل 12_انتقال در عرض قشاهای سلول
فصل 13_سلول ها چگونه انرژی را از غذاها به‌دست می‌آورند
فصل 14_تولید انرژی در میتوکندری‌ها و کلروپلاست‌ها
فصل 15_اجزای داخل سلول و انتقال پروتئین
فصل 16_پیام رسانی سلولی
فصل 17_اسکلت سلولی
فصل 18_چرخه تقسیم سلولی
فصل 19_تولیدمثل جنسی و ژنتیک
فصل 20_اجتماعات سلولی:بافت‌ها،سلول بنیادی و سرطان