2500000 2000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649873268

این اثر ترجمه ی ویراست ششم "Immunology:a short course" است. کتاب حاضر سال هاست که یکی از معروف ترین کتاب ها در علم ایمونولوژی است و همواره به عنوان یک کتاب مرجع و پر استفاده برای دانشجویان پزشکی، ایمونولوژی، علوم آزمایشگاهی و سایر رشته های علوم پایه و بالینی پزشکی است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر احمد مسعود/ترجمه:پریسا امیر کلوانق/رقیه رحیمی/کریستینه هارطونیان سرنقی/ویراستار:آرش پور غلامی نژاد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 496 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:مروری بر سیستم ایمنی
__فصل2:اجزای تشکیل دهنده ی ایمنی ذاتی و اکتسابی
__فصل3:ایمونوژن ها و آنتی ژن ها
__فصل4:ساختار و عملکرد آنتی بادی
__فصل5:واکنش های آنتی ژن-آنتی بادی، سنجش های ایمنی و دستاورد های آزمایشگاهی
__فصل6:اساس ژنتیکی ساختار آنتی بادی
__فصل7:بیولوژی لنفوسیت های B
__فصل8:نقش کمپلکس سازگاری نسجی اصلی در پاسخ های ایمنی
__فصل9:بیولوژی لنفوسیت های T
__فصل10:فعال شدن سلول های B و T و عملکرد آن ها
__فصل11:سایتوکاین ها
__فصل12:تولرانس و خود ایمنی
__فصل13:کمپلمان
__فصل14:حساسیت شدید(تیپI)
__فصل15:حساسیت شدید(تیپ II وIII)
__فصل16:حساسیت شدید(تیپ IV)
__فصل17:اختلالات نقص ایمنی و نئوپلاسم های سیستم لنفاوی
__فصل18:پیوند
__فصل19:ایمونولوژی تومور
__فصل20:مقاومت و ایمن سازی در مقابل بیماری های عفونی
واژه نامه
ضمیمه
واژه یاب