4900000 3920000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879383

اثر حاضر جلد اول ترجمه ی میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2019 است.میکروب شناسی جاوتز از جامع ترین و معتبر ترین کتاب هایی است که در زمینه ی میکروب شناسی به چاپ رسیده است. کتاب پیش رو با ویرایش و چاپ بسیار سریع و گاه هر سه سال یکبار, تازه ترین و معتبرترین یافته های محققان این رشته را در اختیار دانش پژوهان قرار می دهد. این کتاب جایگاه ویژه ای را در بین محققین, استادان و دانشجویان دارد و نه تنها عوامل عفونی بیماری زا و بیماری های آن را توصیف می کند بلکه اصول پایه ی میکروب شناسی, متابولیسم, فیزیولوژی, ژنتیک, ایمنی شناسی, باکتری شناسی, ویروس شناسی, انگل شناسی و قارچ شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. جلد اول ترجمه جاوتز2019 شامل بخش های اول، دوم، سوم و فصول 1تا 28 است. جلد دوم شامل بخش های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و فصول 29 تا 48 است. شما می توانید این مجموعه دو جلدی را از اندیشه رفیع تهیه کنید.

نویسنده (ها):

دکتر حبیب ضیغمی / دکتر فخری حقی / دکتر مسعود آل بویه / مینا غلامی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 535 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش1)کلیات میکروب شناسی
__فصل1:دانش میکروب شناسی
__فصل2:ساختمان سلول
__فصل3:طبقه بندی باکتری ها
__فصل4:رشد, بقا و مرگ میکروارگانیسم ها
__فصل5:کشت میکروارگانیسم ها
__فصل6:متابولیسم میکروبی
__فصل7:ژنتیک میکروبی
بخش2)ایمنی شناسی
__فصل8:ایمنی شناسی
بخش3)باکتری شناسی
__فصل9:بیماری زایی عفونت های باکتریایی
__فصل10:میکروبیوتای طبیعی بدن انسان
__فصل11:باسیل های گرم مثبت تشکیل دهنده ی اسپور:گونه های باسیلوس و کلستریدیوم
__فصل12:باسیل های گرم مثبت بدون اسپور هوازی:کورینه باکتریوم, پروپیونی باکتریوم, لیستریا, اریزی پلوتریکس, اکتینومایست ها و پاتوژن های مرتبط
__فصل13:استافیلوکوک ها
__فصل14:استرپتوکوک ها, انتروکوک ها و جنس های مرتبط
__فصل15:باسیل های گرم منفی روده ای(انتروباکتریاسه)
__فصل16:سودوموناس, اسینتوباکتر, بورخولدریا و استنوتروفوموناس
__فصل17:ویبریوها, آئروموناس, کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر
__فصل18:هموفیلوس,بوردتلا, بروسلا و فرانسیسلا
__فصل19:یرسینیا و پاستورلا
__فصل20:نایسریا
__فصل21:عفونت های ایجاد شده توسط باکتری های بی هوازی
__فصل22:لژیونلا, بارتونلا و باکتری های بیماری زای غیر معمول
__فصل23:مایکوباکتریوم ها
__فصل24:اسپیروکت ها(ترپونما, بورلیا و لپتوسپیرا)
__فصل25:مایکوپلاسماها و باکتری های دارای نقص دیواره
__فصل26:ریکتزیا و جنس های مرتبط
__فصل27:گونه های کلامیدیا
__فصل28:شیمی درمانی ضد میکروبی