2500000 2000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789648154191

مجموعه حاضر با توجه به سرفصل معرفی شده از سوی شورای عالی برنامه ریزی(کمیته تخصصی پرستاری)، جهت واحد های درسی "پرستاری بهداشت جامعه" در سه جلد برای رشته پرستاری توسط انتشارات اندیشه رفیع تدوین شده است. این اثر تک جلدی است و حاوی هر3 جلد پرستاری بهداشت جامعه است. مولفان این کتاب از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران هستند.این اثر برای دانشجویان پرستاری و برای داوطلبین شرکت در آزمون های کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد کاربردی است. پرستاری بهداشت جامعه جلد1 حاوی 19فصل است و مفاهیم ابتدایی بهداشت را مد نظر قرار می دهد.جلد2 حاوی 15 فصل است و به مباحث بهداشتی پیرامون ازدواج و خانواده می پردازد و جلد3 حاوی 17 فصل است و مباحث پیرامون بهداشت محیط و شغل را بررسی می کند.این کتاب در سال 1399 منتشر شده و دارای قطع وزیری و جلد شومیز است.

نویسنده (ها):

مریم جدید میلانی/دکتر فرخ سهیل ارشدی/احمد علی اسدی نوقابی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب پیش رو دارای 440 صفحه است و فهرست آن شامل موارد زیر می باشد:
جلد(1)
فصل 1: تاریخچه بهداشت عمومی
فصل 2: جامعه،بهدلشت جامعه و پرستاری بهداشت جامعه
فصل 3: عوامل مؤثر بر بهداشت و سلامت
فصل 4: مفاهیم سلامتی،بیماری و پیشگیری
فصل 5: فرایند پرستاری در بهداشت جامعه
فصل 6: آموزش بهداشت
فصل 7: سیاست های بهداشت جهانی
فصل 8: نظام های ارائه دهنده خدمات بهداشتی
فصل 9: تیم بهداشتی
فصل 10: پویایی گروه
فصل 11: جمعیت و عوامل موثر بر آن،تنظیم خانواده
فصل 12: مراقبت های دوران بارداری
فصل 13: مراقبت از کودکان
فصل 14: ایمن سازی
فصل 15: بیماری های واگیر و بومی
فصل 16: پرستاری بهداشت مدارس
فصل 17: بهداشت حرفه ای
فصل 18: بهداشت روان
فصل 19: سالمندی
جلد(2)
فصل 1: ازدواج
فصل 2: بهداشت قبل از ازدواج،بهداشت ازدواج و مشاوره ژنتیکی
فصل 3: تعاریف خانواده و انواع آن
فصل 4: ساختار،عملکرد و فرهنگ خانواده
فصل 5: عوامل مؤثر بر بهداشت خانواده
فصل 6: مراحل زندگی خانواده
فصل 7: فرآیند پرستاری در خانواده
فصل 8: بازدید منزل
فصل 9: بحران در خانواده
فصل 10: سوء رفتار در خانواده
فصل 11: معلولیت در خانواده
فصل 12: خانواده های آسیب پذیر
فصل 13: اعتیاد در خانواده
فصل 14: بزهکاری و خانواده
فصل 15: غربالگری و بیماریابی در خانواده
جلد(3)
فصل 1: اکولوژی و بهداشت محیط
فصل 2: اپیدمیولوژی
فصل 3: پژوهش در علوم بهداشتی
فصل 4: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
فصل 5: بهداشت آب
فصل 6: بهداشت هوا
فصل 7: بهداشت خاک
فصل 8: دفع بهداشتی زباله
فصل 9: تصفیه فاضلاب
فصل 10: ناقلین بیماری و روش های مبارزه با آنها
فصل 11: بهداشت مسکن،اماکن عمومی و محیط بیمارستان
فصل 12: بهداشت مواد غذایی
فصل 13: بهداشت آسیب های فیزیکی
فصل 14: بهداشت آسیب های شیمیایی
فصل 15: بیماری های شغلی
فصل 16: پیشگیری از صوانح و حوادس
فصل 17: اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری