2800000 2240000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874074

کتاب پیش رو ترجمه ی پرستاری مادران و نوزادان لیفر ویرایش یازدهم است. مطالعه ی این کتاب به پرستاران و ماما ها توصیه می شود. *دسته بندی مطالب به ترتیب زمان وقوع است و دنباله ای از مسائل خانوادگی, نمو جنین, حاملگی, زایمان, تولد و مراقبت از نوزاد تا بررسی مسائل پس از زایمان با توجه به عوامل اجتماعی, خانوادگی و فرهنگی را بررسی می کند. *ترتیب مباحث در هر فصل از ساده به پیچیده و از سلامتی به بیماری است که شناسایی و فهم تعاریف را آسان تر می سازد. *پوشش مطالب به صورت کامل و دقیق است و جدولی از تغییرات فیزیولوژیک و روانی-اجتماعی بازه ی حاملگی, احیای قلبی ریوی برای بیمار باردار ,ابتلا به بیماری های عفونی در حین حاملگی, داستان تصویر سازی شده از زایمان طبیعی, ملاحظات فرهنگی حاملگی و مراقبت مادری و واکنش پرستار به مرگ و سوگ را شامل می گردد. *این اثر حاوی سئوالات 4 گزینه ای و سئوالات بالینی است که فهم بهتر مطالب را امکان پذیر می سازد.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر زیبا تقی زاده/کژال خدامرادی/مریم جعفر بیگلو

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب در 624 صفحه دارای 7 بخش به ترتیب زیر است:
بخش اول)پویایی خانواده و جامعه
بخش دوم)تکامل جنین
بخش سوم)بارداری
بخش چهارم)زایمان و تولد
بخش پنجم)نوزاد
بخش ششم)ارزیابی دوران نفاس
بخش هفتم)عوارض زایمانی
بخش هشتم)مراقبت جامعه محور
بخش نهم)موضوعات مربوط به باروری