1400000 1120000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9786222730178

اثر پیش رو خلاصه ویراست 31ام "Harper's Illustrated Biochemistry" است. کتاب بیوشیمی مصور هارپر برای اساتید و دانشجویان علوم پزشکی و زیستی، کتابی کاملا شناخته شده است. یکی از خصوصیات بارز این کتاب، بیان شیوا و در عین حال کامل و خلاصه ی مطالب است. استفاده از اشکال واضح و متعدد از ویژگی های دیگر این کتاب این است که به به تفهیم مطالب نسبتا پیچیده کمک شایانی می کند.از آنجایی که تمامی دانشجویان محترم فرصت کافی برای مطالعه مرجع این کتاب را ندارند،لذا تعدادی از فرهیختگان رشته بیوشیمی بر آن شدند تا خلاصه ای از کتاب مرجع را ترجمه و تلخیص کنند. کتاب حاضر در سال 1400 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده و دارای قطع وزیری و جلد شومیز است.

نویسنده (ها):

جواد محمد نژاد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

کتاب پیش رو دارای 270 صفحه می باشد و فهرست آن شامل وارد زیر است:
فصل 1: آب و PH
فصل 2: اسید های آمینه و پیتید ها
فصل 3: پروتئین ها: تعیین ساختار اول
فصل 4: پروتئین ها،مراتب بالاتر ساختاری
فصل 5: پروتئین ها،میوگلوبین و هموگلوبین
فصل 6: آنزیم ها: مکانیسم عمل
فصل 7: آنزیم ها: کینتیک
فصل 8: آنزیم ها: تنظیم فعالیت
فصل 9: بیوانرژیک: نقش ATP
فصل 10: اکسیداکسیون زیستی
فصل 11: زنجیره تنفسی و فسفریلاسیون اکسیداتیو
فصل 12: کربوهیدرات های دارای اهمیت فیزیولوژی
فصل 13: چرخه اسید سیتریک: مسیر اصلی متابولیسم کربوهیدرات،لیپید و آمینواسید
فصل 14: گلیکولیز و اکسیداسیون پیروات
فصل 15: متابولیسم گلیکوژن
فصل 16: گلوکونئوژنز و کنترل قند خون
فصل 17: مسیر پنتوز فسفات و سایر مسیر های متابولیسم هگزوز
فصل 18: لیپید های دارای اهمیت فیزیولوژیک
فصل 19: اکسیداسیون اسید های چرب: کتوژنز
فصل 20: بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها
فصل 21: متابولیسم آسیل گلیسرول ها و اسفنگولیپیدها
فصل 22: انتقال و ذخیره لیپید ها
فصل 23: سنتز،انتقال و دفع کلسترول
فصل 24: بیوسنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری از نظر تغذیه ای
فصل 25: کاتابولیسم پروتئین ها و نیتروژن اسید آمینه
فصل 26: کاتابولیسم های اسکلت های کربنی اسید های آمینه
فصل 27: تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص
فصل 28: پورفرین ها و رنگدانه های صفراوی
فصل 29: نوکلئوتیدها
فصل 30: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین
فصل 31: ساختمان و عملکرد اسید نوکلئیک
فصل 32: سازمان دهی،همانند سازی و ترمیم DNA
فصل 33: سنتز،پردازش و تغییرات RNA
فصل 34: سنتز پروتئین و رمز ژنتیکی
فصل 35: تنظیم بیان ژن
فصل 36: ساختمان و عملکرد غشاها
فصل 37: تنوع سیستم اندوکرین
فصل 38: عمل هورمون ها و انتقال پیام
فصل 39: ویتامین ها و املاح،رادیکال های آزاد و ترکیبات غذایی آنتیاکسیدانی
فصل 40: نقل و انتقال داخلی و دسته بندی پروتئین ها
فصل 41: گلیکوپروتئین ها
فصل 42: ماتریکس خارج سلولی
فصل 43: عضله و اسکلت سلولی
فصل 44: پروتئین های پلاسما و ایمونوگلوبولین ها
فصل 45: متابولیسم مواد گزنوبیوتیک
فصل 46: بیوشیمی پیری و سرطان
فصل 47: بیوشیمی بالینی