• ترجمه و تلخیص میلر 2020 (اختلالات نوروماسکولار؛هایپرترمی بدخیم و سایر اختلالات ژنتیک،مدیریت راه هوایی بالغین،الکترولیت و مایع درمانی حوالی عمل) جلد 20

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (اصول بیهوشی برای ارزیابی های پیش از جراحی،بیماری های همراه و پوزیشن بیمار) جلد 18

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (ملاحظات بیهوشی در جراحی اطفال،جرحی چشم و جراحی گوش و گلو و بینی) جلد 17

  پزشکی بالینی
  1300000 1040000
 • بانک سوالات هوشبری ( کارشناسی به کارشناسی ارشد و آزمون استخدامی کشوری )

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • Basics of Anesthesia ویرایش هفتم

  پزشکی بالینی
  5300000 4240000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (فیزیولوژی, پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس) جلد 6

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 ( سوختگی و طب مکمل) جلد 14

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن) جلد 13

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 ( بیهوشی در تروما) جلد 12

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNSدر طول بیهوشی) جلد 11

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (بی حسی کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی) جلد 10

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (بیهوشی خارج از اتاق عمل) جلد 9

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • خلاصه بیهوشی میلر 2018

  پزشکی بالینی
  1800000 1440000
 • داروشناسی بیهوشی میلر 2018 ( منبع معرفی شده جهت آزمون کارشناسی ارشد آموزش بیهوشی )

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • درسنامه جامع آموزش هوشبری+سه آزمون جامع (300 تست تالیفی )

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • ترجمه وتلخیص 2020 میلر (اکوکاردیوگرافی ، پیس میکر و اصلاح آریتمی) جلد 8

  پزشکی بالینی
  1000000 800000

طبقه‌بندی